Organizatorzy zawieszają tegoroczny Przegląd muzyczny
„Śpiewamy kolędy, pastorałki i polskie pieśni świąteczne” z przyczyn od nich niezależnych.

VI edycja odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.