Dla sponsorów

OPOLSKI KONKURS  „Jestem Polakiem i kocham swój kraj”

Nadrzędnym celem konkursu jest wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polaków, kulturze państwa polskiego, osiągnięciach naszych rodaków oraz kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, teraźniejszości i przyszłości. Ważnym zadaniem przedsięwzięcia jest rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci i młodzieży w poczuciu, iż warto rozwijać się, a także żyć w naszej ojczyźnie.

Konkurs powstał z inicjatywy grupy nauczycieli historii pracujących na różnych etapach kształcenia (szkoła podstawowa – PSP nr 7 oraz szkoły ponadpodstawowe LO 9 w Opolu i LO 3 w Opolu). Ze względu na rozszerzającą się formułę konkursu liczba współpracujących pedagogów wzrosła, dołączyli specjaliści z dziedzin sztuki, a w przyszłości poloniści, matematycy, przyrodnicy, informatycy, ekonomiści i inni. Istotne jest, aby stworzyć młodym Polakom możliwość zdrowego współzawodnictwa, godnej rywalizacji oraz poczucia świadomości, że ich talent i zapał przyczynia się do wzmocnienia pozycji Polski w Europie i na świecie.

W ubiegłym roku szkolnym 2014/2015 odbyły się konkursy, które oczekują na dalsze edycje:

  • I OPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY „Sprawa Polska podczas I wojny światowej”;
  • MUZYCZNY PRZEGLĄD KOLĘD PASTORAŁEK I POLSKICH PIEŚNI ŚWIĄTECZNYCH.

Obecnie trwa druga edycja konkursu historycznego „Polska I Polacy podczas II wojny światowej”. Prace nadesłano z odległych obszarów kraju. W październiku planujemy „PRZEGLĄD POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ”, w styczniu 2016r. – drugą edycję Przeglądy muzycznego kolęd, pastorałek i polskich pieśni świątecznych, w marcu dotrą prace na trzecią edycję konkursu historycznego, a w maju rozstrzygnie się konkurs plastyczny. Planujemy także zorganizowanie konkursu dotyczącego osiągnięć Polaków dla rozwoju nauki i techniki na świecie w formie prezentacji multimedialnej oraz konkurs gier strategicznych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Swoim zasięgiem obejmuje nie tylko województwo opolskie, a także całą Polskę.

Patronat honorowy konkursu:

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego Kazimierz Michał Ujazdowski

Patronat konkursu:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej
  • Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
  • Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
  • Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
  • Wszechnica Solidarności Uniwersytetu Opolskiego
  • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polski ŚLĄSK

W realizację projektu wkładamy własny zapał, siły i środki, jednak licząc na dużą liczbę uczestników, ich opiekunów oraz zaproszonych gości, potrzebujemy wsparcia zarówno finansowego jak i rzeczowego, ufundowanie nagród  multimedialnych (komputery, tablety, pamięci, programy komputerowe), plastycznych. Niezbędna jest  każdą pomoc, która umożliwi nam:

– druk zaproszeń, dyplomów, plakatów, podziękowań;

– zakup nagród multimedialnych dla zwycięzców i laureatów konkursu;

– dekorację sali;

– przygotowanie poczęstunku dla gości.

Kontakt telefoniczny 604900822 (koordynator konkursu – Stanisław Tomczyk) lub przez e-mail: konkurs@kochamswojkraj.pl

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pomocy na stronie  www.kochamswojkraj.pl

Konto bankowe konkursu:

Wpłaty złotówkowe nr rachunku: 54103000190109853000166282 Citibank Opole

Wpłaty dewizowe nr rachunku: PL 22103000190109786314003033 CITIPLPX Citibank Opole

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej, 45-036 Opole, ul. Luboszycka 1a/2

Z dopiskiem „Opolski Konkurs – JESTEM POLAKIEM I KOCHAM SWÓJ KRAJ”.

 

W imieniu organizatorów konkursu

Katarzyna Prądzyńska

Stanisław Tomczyk