Protokół

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  I OPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ – 2014.

„Jestem Polakiem i kocham swój kraj”

O TEMATYCE: Sprawa polska podczas I wojny światowej

 

Komisja konkursowa w składzie:

przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – Polskie Towarzystwo Historyczne;

członkowie:

  • dr Anna Gołębiowska, dr Antoni Maziarz – Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego;
  • dr Wit Pichurski – Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego;
  • Antoni Klusik, Stanisław Tomczyk – Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej;
  • Bolesław Bezek – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej , OSPN;
  • Zespół nauczycieli koordynujących: Katarzyna Prądzyńska PSP nr 7 w Opolu, Dariusz Gołębiowski PG nr 7 w Opolu, dr Marek Białokur LO nr 3 w Opolu

po zapoznaniu się z 98-ma pracami zatwierdziła laureatów I edycji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacyjność prac i pomysłowość przyciągającą uwagę. Nie pominięto zawartości merytorycznej, języka prezentacji, zwięzłości, czytelności, estetyki i czasu prezentacji.

W wyniku dyskusji wyłoniono laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

I m-ce:  Agnieszka Kamińska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu  im. Księcia Jana Dobrego, opiekun – Joanna Masiakowska –Lenart:

II m-ce: Martyna Wilczyńska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani, opiekun- Katarzyna Prądzyńska:

III m-ce: Piotr Anweiler,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu im. Królowej Jadwigi, opiekun – Bogusława Woźniak- Waleska;

 

Wyróżnienia:

– Aleksander Kwiatkiewicz, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu im. Gustawa Morcinka, opiekun – Jolanta Krupa;

– Zofia Kalisz, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie im. Jana Pawła II, opiekun – Mariusz Kwiecień;

– Kamil Gibek, Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance, opiekun – Małgorzata Tuz;

SZKOŁY GIMNAZJALNE:

I m-ce: Magdalena Jasińska, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu, opiekun – Krystyna Kazimierowicz;

II m-ce: Mikołaj Pater, Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Generała Andersa w Opolu, opiekun – Dariusz Gołębiowski;

III m-ce: Agata Muszyńska, Zespół szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Opolu, opiekun – Grzegorz Bortnik;

 

Wyróżnienia:

Wiktoria Sakiewicz, Gimnazjum Europejskiej Szkoły Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk” w Poznaniu, opiekun – Agnieszka Rospenda;

– Katarzyna Czaniecka, Zespół Szkół w Gogolinie, Gimnazjum Publiczne, opiekun – Joachim Steinbler;

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

I m-ce: Damian Czarny, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, opiekun – Aleksandra Mirowska;

II m-ce: Dawid Wojtyna, Zespół Szkół w Tułowicach, opiekun – Ewa Golla;

III m-ce: Anna Chrin, Zespół Szkół nr 3 w Kędrzierzynie –Koźlu, opiekun – Joanna Niedokis.