Protokół

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI III OPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

W dniu 06.06.2016.

„Jestem Polakiem i kocham swój kraj”

o tematyce: Początki państwa polskiego. Chrzest Polski

Komisja konkursowa w składzie:

przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – Polskie Towarzystwo Historyczne

członkowie:

 • Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiegodr Anna Gołębiowska, dr Magdalena Przysiężna -Pizarska
 • Stanisław Tomczyk – Wszechnica Solidarności Uniwersytetu Opolskiego,
 • Dr Marek Białokur
 • Dariusz Gołębiowski
 • Katarzyna Prądzyńska
 • Antoni Klusik – Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej

Po obejrzeniu nadesłanych 130 prac – prezentacji multimedialnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  zatwierdziła listę laureatów. Szczególną uwagę zwrócono na:

 • zgodność z tematyką konkursu (10 p.);
 • innowacyjność i samodzielność (10p.);
 • różnorodność zamieszczonych treści i materiałów(wywiady, filmy, pamiętniki, niepublikowane dokumenty itd.) (15 p);
 •  oryginalność i estetyka wykonanej pracy (10 p.);
 •  umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań historycznych (8 p.);
 •  walory artystyczne (7 p.);

W wyniku dyskusji przyznano  nagrody multimedialne i książkowe oraz dyplomy i podziękowania dla opiekunów laureatów.

Szkoły Podstawowe:

II miejsce – Grzegorz Szajkowski z PSP nr 10 w Poznaniu

III miejsce – Dominika Geppert z PSP nr 21 w Gliwicach

wyróżnienia:

 • Igor Sokołowski  z PSP w Poznaniu
 • Maksimilian Hejduk  z PSP nr 15 w Opolu

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce – Konrad Romański z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika ze Słupcy

II miejsce – Michał Wieczorek z Publicznego Gimnazjum w Turawie

III miejsce – Julii Kapuścińskiej z Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy

wyróżnienia:

 • Anna Piguła z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kłodawie,
 • Julia  Wojciechowska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kłodawie,

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Marcelina Durska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu,

II miejsce – Aleksandra Surga z Zespołu Szkół w Krapkowicach,

III miejsce – Martyna Szymczak z III Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie,

wyróżnienia:

 • David Boritzka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,
 • Alicja Zastawna z II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,
 • Krzysztof Mroziewicz z Zespołu Ekonomicznych w Opolu.

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.