Karta zgłoszeniowa do IV edycji

III OPOLSKI PRZEGLĄD MUZYCZNY: „Jestem Polakiem i kocham swój kraj”

pod hasłem:

ŚPIEWAMY KOLĘDY, PASTORAŁKI I POLSKIE PIEŚNI ŚWIĄTECZNE

 

Zgłoszenie uczestnictwa

(wszyscy uczestnicy przesyłają zgłoszenie do 22.12.2017 r. na adres e-mail: koledy@kochamswojkraj.pl)

Imię i nazwisko solisty, imiona i nazwiska duetów, nazwa zespołu (druk):

……………………………………………………………………………………

Szkoła:…………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………

Kategoria:…………………………………………………………….

Tytuł utworu: ……………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna:……………………………………..

Liczba uczestników w kategorii zespołów: ………..

Przewidywalny czas prezentacji: ……………………..

Potrzeby techniczne: ………………………………….

karta zgłoszeniowa w formacie .doc – karta-zgloszenia